2014 ადგილობრივი თვითმმართველობა

გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? გაითვალისწინეთ

2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ" სპეციალური ვიდეო რგოლები შექმნა, რომელიც მიზნად ისახავს ამომრჩეველთა ინფორმირებას არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს " ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა".

პროექტის ფარგლებში მომზადდება სოციალური რგოლები,რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეთა გათვიცნობიერებას არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებში, თვითმმართვლეობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსა და სხვა სიახლეებში.