პოლიტიკის დოკუმენტები

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება კენჭისყრის პროცესში: საქართველოში დანერგილი ელექტრონული აპარატების შეფასება

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება კენჭისყრის პროცესში: საქართველოში დანერგილი ელექტრონული აპარატების შეფასება

პოლიტიკის დოკუმენტში განხილულ იქნა კენჭისყრის პროცესის ავტომატიზებისათვის განკუთვნილი სხვადასხვა ელექტრონული აპარატი, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მსოფლიოში არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით.  საარჩევნო პროცესების ეფექტიანი მართვის უზრუ ...

საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება: საერთაშორისო სტანდარტები,  საქართველოში არსებული მარეგულირებელი ჩარჩო და პრაქტიკა

საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება: საერთაშორისო სტანდარტები, საქართველოში არსებული მარეგულირებელი ჩარჩო და პრაქტიკა

პოლიტიკის დოკუმენტში გაანალიზდა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვის კუთხით არსებული საერთაშორისო სტანდარტები, ასევე, ამ სტანდარტებთან საქართველოში არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს და პრაქტიკის შესაბამისობა. ევროპაში საარჩევნო სა ...

საარჩევნო დავების განხილვის გამოწვევები საარჩევნო ადმინისტრაციასა და სასამართლოში

საარჩევნო დავების განხილვის გამოწვევები საარჩევნო ადმინისტრაციასა და სასამართლოში

საარჩევნო დავების სამართლიანად და მიუკერძოებლად განხილვას არსებითი მნიშვნელობა აქვს საარჩევნო პროცესის სიჯანსაღისათვის, ამ პროცესში ჩართულ მხარეთა უფლებების დაცვისა და, საბოლოოდ, შედეგების მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებისათვის. „სამართლიანი ...

პოლიტიკური ფინანსები  საქართველოში: მოქმედი კანონმდებლობა, პრაქტიკა და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან  შესაბამისობა

პოლიტიკური ფინანსები საქართველოში: მოქმედი კანონმდებლობა, პრაქტიკა და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა

პოლიტიკის დოკუმენტში გაანალიზდა პოლიტიკურ ფინანსებთან დაკავშირებით საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, ჩამოყალიბებული პრაქტიკა და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა. ის მთავარი სტანდარტები, რომლებიც პოლიტიკურ ფინანსების კუთხით არსებობს, საქ ...

წარმომადგენლობითი ორგანოების საარჩევნო სისტემები საქართველოში: არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

წარმომადგენლობითი ორგანოების საარჩევნო სისტემები საქართველოში: არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

წარმომადგენლობითი ორგანოების საარჩევნო სისტემები საქართველოში: არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები - ISFED-ის პოლიტიკის დოკუმენტი ორგანიზაციის უფროსი მკვლევრის, შოთა ნარსიას, ავტორობით. დოკუმენტში მიმოხილულია საქართველოში ამ დროისთვის არჩევითი ...

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება

პოლიტიკის დოკუმენტში გაანალიზდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული ის პრობლემები, რომლებიც ამცირებს ნდობას არა მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის, არამედ, ზოგადად, საარჩევნო პროცესის მიმართ. ...

რა საფრთხეებს შეიცავს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, წინასაარჩევნო ბლოკების აკრძალვის პირობებში, 5%-იანი ბარიერის გამოყენება?

რა საფრთხეებს შეიცავს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, წინასაარჩევნო ბლოკების აკრძალვის პირობებში, 5%-იანი ბარიერის გამოყენება?

2021 წლის 19 აპრილს საქართველოს საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შუამავლობით, შეთანხმებას „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“ მოაწერეს ხელი, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი ამბიციურ საარჩევნო რეფორმას ითვ ...

როგორ უმკლავდება ევროკავშირი COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეულ კრიზისს

როგორ უმკლავდება ევროკავშირი COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეულ კრიზისს

ფოტო: John Thys/AFP/Getty Images   COVID-19-ის პანდემია ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნებს წარმოქმნილ ეკონომიკურ და სოციალურ კრიზისთან გამკლავება მრავალი წლის განმავლობაში მოუწევთ. ევროკავშირს გლობალ ...