პოლიტიკის დოკუმენტები

ევროკავშირის საგარეო მოქმედებების დაფინანსება 2021-2027 წლების მრავლწლიან ფინანსურ ჩარჩოში (MFF) და მისი სავარაუდო გავლენა საქართველოზე

ევროკავშირის საგარეო მოქმედებების დაფინანსება 2021-2027 წლების მრავლწლიან ფინანსურ ჩარჩოში (MFF) და მისი სავარაუდო გავლენა საქართველოზე

2020 წლის ბოლოს ევროკავშირმა ახალი, 2021-2027 წლების, მრავალწლიანი ფინანსური ჩარჩო (MFF) დაამტკიცა. მრავალწლიანი ფინანსური ჩარჩო 1988 წლიდან ევროკავშირის შიდა და გარე პოლიტიკის განსახორციელებლად შვიდწლიან პერსპექტივას გვთავაზობს, ამასთან, მიზნად ...

მინსკის კრიზისი რეგიონული გეოპოლიტიკური დინამიკის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) პოლიტიკისა და ევროკავშირის საპასუხო ქმედებების კონტექსტში

მინსკის კრიზისი რეგიონული გეოპოლიტიკური დინამიკის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) პოლიტიკისა და ევროკავშირის საპასუხო ქმედებების კონტექსტში

ფოტო: insider.com   წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში, მინსკის კრიზისი განხილულია რეგიონული გეოპოლიტიკური დინამიკის, ევროკავშირის საპასუხო ქმედებების, აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ინიციატივისა და საქართველოზე ზეგავლენის ჭრილში. ამასთან, ხაზ ...

გერმანიის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტობა და მისი გავლენა საქართველოს ინტერესებზე

გერმანიის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტობა და მისი გავლენა საქართველოს ინტერესებზე

საქართველოსთვის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ქვეყნის პოლიტიკა მიმდინარე წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ქვეყანა 2020 წელს არაერთი გამოწვევისა და შესაძლებლობის წინაშე დგას. საქართველოსთვის მიმდინარე წელს უმთავრესია გერმანია დაეხ ...

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) გადადებული სამიტი - საქართველოს მოლოდინებისა და შედეგების შეფასება.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) გადადებული სამიტი - საქართველოს მოლოდინებისა და შედეგების შეფასება.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) რიგით მეექვსე სამიტის ჩატარება 2020 წლის 18 ივნისს ბრიუსელში იგეგმებოდა, თუმცა COVID-19-ის პანდემიიდან გამომდინარე, ფიზიკურად სამიტი 2021 წლის მარტში გაიმართება. სანაცვლოდ, 2020 წლის 18 ივნისს აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვ ...

რატომ არის საჭირო გენდერული კვოტები?

რატომ არის საჭირო გენდერული კვოტები?

ქალთა სრული და ეფექტური მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში სახელმწიფოს მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პირობა, თანასწორობის, მშვიდობისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების გარანტიაა. მიუხედავად იმისა, რომ გასული ათწლეულების განმავლობაში ...

ფემიციდი და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოში

ფემიციდი და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოში

ფემიციდი წარმოადგენს ძალადობის ერთ-ერთ ექსტრემალურ ფორმას, რომელიც არა მხოლოდ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ ქალის სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაულები განსხვავდებიან ცალკეულ სოციალურ და კულტურულ რეალობაშ ...

გენდერის შეცვლა - ბარიერი ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის

გენდერის შეცვლა - ბარიერი ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის

კვლევაში მიმოხილულია ტრანსგენდერი პირების გენდერის სამართლებრივი აღიარების საკანონმდებლო ნორმები საქართველოში და გაანალიზებულია ის სტანდარტები, რომლითაც ხელმძღვანელობენ სახელმწიფოები ჰუმანური და ადამიანის უფლებების პატივისცემის იდეაზე დაფუძნებული ...

Brexit-ის გავლენა საქართველოზე

Brexit-ის გავლენა საქართველოზე

პოლიტიკის დოკუმენტში განხილულია Brexit-ის შემდეგ ძალთა ბალანსის სავარაუდო გადანაწილება ევროკავშირში. კონკრეტულად, დოკუმენტი მიმოიხილავს სხვადასხვა სავარაუდო სცენარს, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირმა, როგორი იქნე ...