პოლიტიკის დოკუმენტები

წარმომადგენლობითი ორგანოების საარჩევნო სისტემები საქართველოში: არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

წარმომადგენლობითი ორგანოების საარჩევნო სისტემები საქართველოში: არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები - ISFED-ის პოლიტიკის დოკუმენტი ორგანიზაციის უფროსი მკვლევრის, შოთა ნარსიას, ავტორობით.

დოკუმენტში მიმოხილულია საქართველოში ამ დროისთვის არჩევითი სამი დონის წარმომადგენლობითი ორგანოს - პარლამენტის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა და მუნიციპალიტეტების საკრებულოების საარჩევნო სისტემებში დარჩენილი/წარმოქმნილი ნაკლოვანებები.

პრობლემების საპასუხოდ, დოკუმენტში წარმოდგენილია მათი გადაჭრის გზები და ხედვა საარჩევნო სისტემის საქართველოს პოლიტიკური სისტემისთვის ოპტიმალურად გარდაქმნასთან დაკავშირებით.

 

დოკუმენტის სრულად გასახსნელად და გადმოსაწერად დააკლიკეთ აქ