მიმდინარე

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის– NED ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2019– 31მაისი, 2020 ბიუჯეტი: 100,930 აშშ დოლარი პროექტის მიზანი: საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება; ...

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

ხანგრძლივობა - თებერვალი, 2016 - თებერვალი 2019 ბიუჯეტი - 1 385 000 აშშ დოლარი პროექტის მიზანი: ა) შეაფასოს საარჩევნო გარემო და პოლიტიკურ პროცესები სანდო მეთოდოლოგის გამოყენებით;  ბ) გაზარდოს საარჩევნო პროცესების ცნ ...