მიმდინარე

საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება

საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება

დონორი: ევროპის კავშირი  ხანგრძლივობა: 15 ნოემბერი, 2023 – 15 ნოემბერი, 2025  ბიუჯეტი: 700,000 ევრო  პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS) და საქართველოს ჟურნალისტთა ...

ორგანიზაციული მხარდაჭერა

ორგანიზაციული მხარდაჭერა

დონორი: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA) ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2023 - დეკემბერი, 2026 ბიუჯეტი: SEK 10 700 000 პროექტის მიზანი: ევროპული და დემოკრატიული ქვეყნის ჩამოყალიბება, ადამიანის უფლებების დაცვის, კანონის უზე ...

გამჭვირვალე არჩევნების ხელშეწყობა საქართველოში

გამჭვირვალე არჩევნების ხელშეწყობა საქართველოში

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის (NED) ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2023 – 31 დეკემბერი, 2024 ბიუჯეტი: 219,494 USD   პროექტის მიზანი: საქართველოში არჩევნებზე დაკვირვების ხარისხისა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობე ...

საქართველოს მოქალაქეების  ინფორმაციული სანდოობის დაცვა სოციალურ ქსელებში მიმდინარე გავლენის ოპერაციებისგან

საქართველოს მოქალაქეების ინფორმაციული სანდოობის დაცვა სოციალურ ქსელებში მიმდინარე გავლენის ოპერაციებისგან

დონორი: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2023 – 31 ოქტომბერი, 2024 ბიუჯეტი: 180 000 ლარი პროექტის მიზანი: საქართველოს მდგრადობის გაზრდა დეზინფორმაციისა და მადისკრედიტირებელი კამპანიების წინააღმდეგ სოციალურ ...

საჯარო სექტორიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა სამართლებრივი დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

საჯარო სექტორიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა სამართლებრივი დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) ხანგრძლივობა: 3 ნოემბერი, 2022 – 3 ნოემბერი, 2023 ბიუჯეტი: 25 000 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი: პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა უფლებების დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პოლიტიკუ ...

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 01 მარტი, 2022 - 31 მარტი, 2025 ბიუჯეტი: 900,000 აშშ დოლარი დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლიტიკური პრო ...

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

დონორი: EWMI (USAID-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამა)  ხანგრძლივობა:  01 ივლისი, 2022 - 31 დეკემბერი, 2023 პარტნიორი ორგანიზაცია: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) ბიუჯეტი: 94,142.09 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზა ...