მიმდინარე

Საზოგაოდების მედეგობის გაზრდა  მავნე საარჩევნო ზეგავლენისა და დეზინფორმაციული კამპანიების წინააღმდეგ

Საზოგაოდების მედეგობის გაზრდა მავნე საარჩევნო ზეგავლენისა და დეზინფორმაციული კამპანიების წინააღმდეგ

ბიუჯეტი: 34,997.20 € ხანგრძლივობა: 6 თვე, 01.11.2022 -  30.04.23  დონორი: დემოკრატიის ევროპული ფონდი (EED)  პროექტის მიზანი: 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დეზინფორმაციის წინააღმდეგ  საზოგადოების მედეგობის ...

საჯარო სექტორიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული პირთა სამართლებრივი დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

საჯარო სექტორიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული პირთა სამართლებრივი დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

ხანგრძლივობა: 12 თვე - 3 ნოემბერი, 2022 – 3 ნოემბერი, 2023 ბიუჯეტი: 24 997.40 $ დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) პროექტის მიზანი: პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა უფლებების დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პოლიტიკური ნიშნით ...

2024 წლის არჩევნებისთვის, დემოკრატიული რეფორმების ადვოკატირებისა და სიღრმისეული კვლევის განხორციელების გზით, საარჩევნო-დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭ ...

2024 წლის არჩევნებისთვის, დემოკრატიული რეფორმების ადვოკატირებისა და სიღრმისეული კვლევის განხორციელების გზით, საარჩევნო-დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭ ...

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის (NED) ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2022 - 31 სექტემბერი, 2025 ბიუჯეტი: 148,763 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი:  • ფართო საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყო ...

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 1 მარტი 2022 - 1 მარტი, 2025 ბიუჯეტი: 900,000 აშშ დოლარი დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლიტიკური პ ...

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

დონორი: USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2022 – 30 ნოემბერი 2023 პარტნიორი ორგანიზაცია: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) ბიუჯეტი: 94142.08 $ აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია პოლიტიკურ ...