მიმდინარე

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2021 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: USD 38,750 პროექტის მიზნები: პროექტის უმთავრესი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თანასწორ, უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ხელ ...

სოციალური მედიის უსაფრთოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

სოციალური მედიის უსაფრთოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2021 - 30 ივნისი, 2022 ბიუჯეტი: 284,270.8 ლარი პროექტის მიზნები: · 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გამოყენების ანალიზი; · სა ...

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2021 - 31 ივლისი, 2022 ბიუჯეტი: 130,752 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: პროექტის ზოგადი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ...

სამოქალაქო დაკვირვების გაძლიერება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

სამოქალაქო დაკვირვების გაძლიერება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: გაერთიანებული სამეფოს საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2021 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: £19,997.70 ფუნტი პროექტის მიზნები: პროექტის ზოგადი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თავისუფალ, სამართლიან და ...

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ცნობიერების ამაღლება 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ცნობიერების ამაღლება 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში ხანგრძლივობა: 16 აგვისტო, 2021 - 2 ოქტომბერი, 2021 ბიუჯეტი: 17,380.80 ლარი პროექტის მიზნები: პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საარჩევნო პროცესებში ჩართვის გაზრდა, მათ შორის საარჩევნო ს ...

სოციალური მედიის მონიტორინგი 2020-2021 წლების არჩევნების განმავლობაში

სოციალური მედიის მონიტორინგი 2020-2021 წლების არჩევნების განმავლობაში

დონორი: Institut für Auslandsbeziehungen | გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2020 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: 104,935.57 ევრო პროექტის მიზნები: პროექტის ძირითადი მიზანია 2020 წლის საპარლამენტო და 2 ...

სამართლიანი არჩევნები საქართველოსთვის

სამართლიანი არჩევნები საქართველოსთვის

ხანგრძლივობა: 1 იანვარი, 2020 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: 200,000 ევრო დონორი: ევროკომისია პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფა საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის, საარჩევნო რეფორმის ხელშე ...

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2019 - 31 მარტი, 2022 ბიუჯეტი: 1,499,953.3 აშშ დოლარი დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლი ...