მიმდინარე

საქართველოში მოსამართლეთა პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი

საქართველოში მოსამართლეთა პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი

ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი, 2018 – 15 ნოემბერი, 2018  პარტნიორი ორგანიზაცია: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი  ბიუჯეტი: 40 515 აშშ დოლარი  პროექტის მიზანი:  იუსტიციის უმაღლ ...

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

ხანგრძლივობა - თებერვალი, 2016 - თებერვალი 2019 ბიუჯეტი - 1 385 000 აშშ დოლარი პროექტის მიზანი: ა) შეაფასოს საარჩევნო გარემო და პოლიტიკურ პროცესები სანდო მეთოდოლოგის გამოყენებით;  ბ) გაზარდოს საარჩევნო პროცესების ცნ ...