მიმდინარე

ორგანიზაციული მხარდაჭერა

დონორი: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA)

ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2023 - დეკემბერი, 2026

ბიუჯეტი: SEK 10 700 000

პროექტის მიზანი: ევროპული და დემოკრატიული ქვეყნის ჩამოყალიბება, ადამიანის უფლებების დაცვის, კანონის უზენაესობის აღსრულების, სახელმწიფო უწყებების დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების, სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისა და მოქალაქეების თავისუფალი ნების გამოხატვის ხელშეწყობის გზით.

 

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

  • საარჩევნო პროცესების გაუმჯობესება არჩევნებზე დაკვირვების გზით
  • მოქალაქეთა უფლებების დაცვა
  • ბრძოლა დეზინფორმაციისა და ინფორმაციის მანიპულაციის წინააღმდეგ
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება და დეცენტრალიზაციის მხარდაჭერა
  • საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მხარდაჭერა