წლიური ანგარიშები

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2021 წლის ანგარიში.

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2020 წლის ანგარიში. 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2019 წლის ანგარიში. 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2018 წლის ანგარიში. 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2017 წლის ანგარიში. 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2016 წლის ანგარიში.

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2015 წლის ანგარიში.

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2014 წლის ანგარიში.

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2012 წლის ანგარიში.