პოლიტიკის დოკუმენტები

საარჩევნო დავების განხილვის გამოწვევები საარჩევნო ადმინისტრაციასა და სასამართლოში

საარჩევნო დავების სამართლიანად და მიუკერძოებლად განხილვას არსებითი მნიშვნელობა აქვს საარჩევნო პროცესის სიჯანსაღისათვის, ამ პროცესში ჩართულ მხარეთა უფლებების დაცვისა და, საბოლოოდ, შედეგების მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებისათვის.

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას“  („სამართლიანი არჩევნები“), არჩევნებზე დაკვირვების ხანგრძლივი პრაქტიკის კვალდაკვალ, საარჩევნო დავების წარმოების დიდი გამოცდილება დაუგროვდა. წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია საარჩევნო ადმინისტრაციასა და სასამართლოში დავის განხილვისას არსებული გამოწვევები და წარმოდგენილია შესაბამისი რეკომენდაციები.

 

დოკუმენტის სრულად გასახსნელად და გადმოსაწერად დააკლიკეთ აქ