2014 ადგილობრივი თვითმმართველობა

საარჩევნო უბნების გახსნისა და კენჭისყრის მიმდინარეობის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 29 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის განმეორებითი არჩევნების მონიტორინგს 9 საარჩევნო ოლქში ახორციელებს 14 მოკლევადიანი დამკვირვებლის, 9 ოლქის დამკვირვებლისა და 4 მობილური ჯგუფის მეშვეობით. 

ამ დროისათვის „სამართლიანი არჩევნები“ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საარჩევნო უბნების გახსნისა და კენჭისყრის პროცესის დაწყების შესახებ.
 
ძირითადი დასკვნები

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ყველა საარჩევნო უბანი დროულად გაიხსნა  და  საარჩევნო უბნების გახსნისა და მოწყობის პროცესი  დარღვევების გარეშე ჩატარდა. ამ დროისთვის  საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდად და ორგანიზებულად მიმდინარეობს. „სამართლიანი არჩევნების” დამკვირვებლების გარდა, საარჩევნო უბნებზე მიმდინარე პროცესებს  სხვადასხვა პარტიებისა და ადგილობრივი არასამთავრობო  ორგანიზაციების წარმომადგენლები აკვირდებიან. 

დარღვევები

ამ დროისთვის „სამართლიანი არჩევენების“ დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირების საარჩევნო უბანზე ყოფნის 1 ფაქტი,  ქობულეთის  #34 საარჩევნო უბანზე.  აღნიშნულ საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული წარმომადგენელი. საუბნო საარჩევნო კომისიამ შესაბამისი რეაგირება მოახდინა, რის შედეგადაც არაუფლებამოსილმა პირმა დატოვა  საარჩევნო უბანი.  

„სამართლიანი არჩევნები” პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გაძლევთ შესაძლებლობას ონლაინ რეჟიმში დააკვირდეთ არჩევნების მიმდინარეობას საარჩევნო ვებპორტალის - www.electionsportal.ge მეშვეობით, სადაც  არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი საარჩევნო დარღვევები დაუყოვნებლივ აისახება საარჩვენო რუკაზე. გარდა ამისა, ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა მოგვაწოდოს ინფორმაცია საარჩევნო დარღვევების თაობაზე უფასო sms-ით ნომერზე 90039.

“სამართლიანი არჩევნები“ შეახსენებს ამომრჩევლებს, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად თან უნდა იქონიონ ქვემოთ ჩამოთვლილი საბუთებიდან ერთ-ერთი:

 საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;
 საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ( ე.წ. საზღვარგარეთის პასპორტი);
 დევნილის მოწმობა (პირადობის დამადასტურებელ მოწმობასთან ერთად).

„სამართლიანი არჩევნები“ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და თავისუფლად დააფიქსირონ საკუთარი ნება სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ.

“სამართლიანი არჩევნების“ შემდეგი განცხადება გამოქვეყნდება  21:15 წუთზე

„სამართლიანი არჩევნების“ მისიის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა“ (USAID) და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს დაფინანსებით.  ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ”სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას” და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს USAID-ის,ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის,  ამერიკელი ხალხის, ან ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს შეხედულებებს.