2017 ადგილობრივი თვითმმართველობა

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის II შუალედური ანგარიში

29 სექტემბერს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში მოიცავს 2017 წლის 5-დან 25 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს. 

საანგარიშო პერიოდში საარჩევნო კამპანია შესამჩნევად გააქტიურდა. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლები საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ 252 საჯარო შეხვედრას დააკვირდნენ. 

2017 ადგილობრივი არჩევნები - II შუალედური ანგარიში