2017 ადგილობრივი თვითმმართველობა

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის III შუალედური ანგარიში

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი დღით ადრე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინასაარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში მოიცავს 26 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს, რომლის დროსაც წინასაარჩევნო კამპანია შესამჩნევად დინამიური გახდა - „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლები საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ 379 საჯარო შეხვედრას დააკვირდნენ. 

კენჭისყრის დღის მოახლოებასთან ერთად, გახშირდა კანონმდებლობის დარღვევის ისეთი ფაქტები, რომელიც საფრთხეს უქმნის საარჩევნო სუბიექტებისთვის თანასწორ და თავისუფალ წინასაარჩევნო გარემოს. ორგანიზაციის დაკვირვებით, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ზეწოლა/მუქარის 23; სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 1; ძალადობის 2; წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 3; ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6; შენობა-ნაგებობების არამართლზომიერი გამოყენების 1; აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობის 6; სააგიტაციო მასალების დაზიანების 11 შემთხვევა. ასევე საყურადღებოა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში არსებული გადაცდომების 6 ფაქტი.