2020 საპარლამენტო

პროპაგანდისტული ნარატივები Facebook-ზე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში

ანგარიში მიმოიხილავს ღირებულებით საკითხებზე პროპაგანდისტული ნარატივების გამავრცელებელი ფეისბუქ გვერდების შესწავლის საფუძველზე გამოვლენილ აქტივობას და მოიცავს, როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისებრივ მიგნებებს. ანგარიში ასევე მიმოიხილავს გვერდების კოორდინაციას საარჩევნო სუბიექტებთან, პროპაგანდისტული ნარატივის გამავრცელებელი გვერდების გზავნილების ანალიზს პოლიტიკურ დისკურსთან და საარჩევნო პროცესებთან თანხვედრაში.