დასრულებული

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2007 - ოქტომბერი, 2007

პროექტის ბიუჯეტი: 31 569,90 ევრო

განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა ამომრჩეველთა განათლების კამპანია, ორგანიზება გაუკეთა საჯაროს სტენდებს საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში; დაიბეჭდა და გავრცელდა ფლაერები/პოსტერები; ამასთანავე ორგანიზაციამ მონიტორინგი განახორციელა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ წარმოებულ კარ-და-კარ ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების პროცესზ