დასრულებული

2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეული ხარჯების გამჭვირვალობა

პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი, 2007 - სექტემბერი, 2007

პროექტის ბიუჯეტი: 31 958,80 აშშ დოლარი

განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა მონიტორინგი ცენტრალური და საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეულ ხარჯებზე. კომისიებიდან გამოთხოვილ იქნა ფინანსური ბალანსები, ასევე ტენდერების მასალები და ფინანსური დეკლარაციები. სპეციალური კითხვარის საშუალებით, გამოიკითხა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები.