დასრულებული

2008 წლის არჩევნები, ინფორმირებული ამომრჩევლები

პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი - მაისი, 2008 წელი

პროექტის ბიუჯეტი: 111 000 ევრო

განხორციელებული საქმიანობები: \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" განახორციელა ხმების პარალელური დათვლა და 2008 წლის, 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების, არჩევნების დღის მონიტორინგი. 75 საჯარო სტენდის ორგანიზება საქართველოს 75 საარჩევნო ოლქში ერთდროულად; ორი ვიდეო რგოლის დამზადება და გაშვება საქართველოს 2 ტელევიზიაში. სამი რადიო გადაცემის ორგანიზება.