დასრულებული

2008 წლის სამართლიანი არჩევნები და ინფორმირებული ამომრჩევლები

პროექტის ხანგრძლივობა: დეკემბერი, 2007 - თებერვალი 2008

პროექტის ბიუჯეტი: 66 741,40 ევრო

განხორციელებული საქმიანობები: \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" განახორციელა ხმების პარალელური დათვლა და არჩევნების დღის მონიტორინგი. ორგანიზაციის დამკვირვებლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები; განხორციელდა მონიტორინგი არჩევნების შემდგომ პროცედურებზე; გამოიცა არჩევნების საბოლოო ანგარიში.