დასრულებული

2012 წლის თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები

ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი- 31 დეკემბერი, 2012

მიზანი: დემოკრატიული საარჩევნო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა; 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი.

საქმიანობები:
  • წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი ორგანიზაციის 73 გრელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით, 6 თვის განმავლობაში არჩევნების დღემდე;
  • არჩევნების დღის მონიტორინგი 73 მობილური ჯგუფის , 600 დამკვირვებლისა და 10 იურისტის მეშვეობით;
  • პარალელური ხმების დათვლა არჩევნების დღეს;
  • არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგი;
  • არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ვებ-პორტალის შექმნა, მასზე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაციის განთავსების მიზნით.