დასრულებული

\"მე ხმას ვაძლევ პირველად\"

პროექტის ხანგრძლივობა: 2008 წლის, 8 თებერვალი - 2008 წლის, 8 მაისი

პროექტის ბიუჯეტი: 19 047 აშშ დოლარი

განხორციელებული საქმიანობები: ტრენინგები ორგანიზაციის ტრენერთათვის; ჩატარდა 100 ერთსაათიან ტრენინგები მათთვის, ვისაც პირველად მიეცათ საშუალება მონაწილეობა მიეღოთ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში; ტრენინგები ჩაუტარდათ ასევე იმ აპლიკანტებს, რომლებიც 2007 წლის ეროვნული გამოცდების შედეგად ვერ ჩაირიცხნენ საქართველოს ვერცერთ უმაღლეს სასწავლებელში.