დასრულებული

ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანია

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 დეკემბერი, 2007 - 31 დეკემბერი, 2007

პროექტის ბიუჯეტი: 39 154,79 ევრო

განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ გაავრცელა ამომრჩეველთა ინფორმირებისათვის დამზადებული პოსტერები და ლიფლეტები; ორგანიზება გაუკეთა საჯარო სტენდებს; ამომრჩეველთათვის მოამზადა სპეციალური საინფორმაციო ვიდეო და აუდიო რგოლები, რომლებიც გადაიცა ტელევიზიებითა და რადიოთი. \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" მოსახლეობის ინფორმირებისათვის, ასევე ორგანიზება გაუკეთა ოთხ რადიო გადაცემას, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ორგანიზაციის წევრებმა.