დასრულებული

არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა სამოქალაქო განათლების სფეროში საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფ

ხანგრძლივობა: 15 მარტი 2013- 15 დეკემბერი 2013

პროექტის ბიუჯეტი: 99 996 აშშ დოლარი

პროექტის მიზნები:

მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს:


 

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები: