დასრულებული

Საზოგადოების მედეგობის გაზრდა მავნე საარჩევნო ზეგავლენისა და დეზინფორმაციული კამპანიების წინააღმდეგ

ბიუჯეტი: 34,997.20 ევრო

ხანგრძლივობა: 01 ნოემბერი, 2022 - 30 აპრილი

დონორი: EED - ევროპული წვლილი დემოკრატიისთვის

პროექტის მიზანი: 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დეზინფორმაციის წინააღმდეგ  საზოგადოების მედეგობის გაძლიერება.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:  პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია განახორციელებს სოციალური მედიის მონიტორინგს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესისა და საქართველოს 2024 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების კონტექსტში. სოციალური მედიის მონიტორინგის შედეგად, ორგანიზაცია გამოავლენს შენიღბულ პოლიტიკურ საინფორმაციო მანიპულაციებს, რათა დაიცვას ამომრჩევლები მავნე ზეგავლენისგან და ამასთანავე, აამაღლოს პოლიტიკური პარტიების ცნობიერება ციფრული მანიპულაციების შესახებ.