დასრულებული

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის– NED

ხანგრძლივობა1 აპრილი, 2019 – 31 ივლისი, 2020

ბიუჯეტი100,930 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი:

  • საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება;
  • საქართველოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

  • საარჩევნო სისტემის ცვლილების დაჩქარების ადვოკატირება;
  • საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების რეფორმის ადვოკატირება;
  • პარტიების დაფინანსების რეგულაციის რეფორმა;
  • რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი: საარჩევნო კანონმდებლობის სხვა სფეროების და პრაქტიკის იდენტიფიცირება, რომელიც საჭიროებს რეფორმას;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე რეკომენდაციის შემუშავება;
  • მედიის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა.