დასრულებული

მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 11 მაისი, 2012 - 30 ნოემბერი, 2012

პროექტის მიზნები:
  • წინასაარჩევნო პერიოდში სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ მედიაზე მეთვალყურეობის ფუნქციის გაზრდა;
  • ბეჭდვითი მედიის მიერ საარჩევნო თემის გაშუქების რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზი;
  • საარჩევნო თემის გაშუქების დროს გამოვლენილი ტენდენციების შეფასება;
  • მონიტორინგის შედეგების მედიისა და საზოგადოებისთვის გაცნობა;

პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში \"სამართლიანი არჩევნები\" გეგმავს
  • განახორციელოს 10 ქართული გამოცემის მონიტორინგი, რა დროსაც დააკვირდება საარჩევნო თემასთან დაკავშირებული სუბიექტების გაშუქებას.
  • მასალის რეგულარულ ანალიზს რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდოლოგიით, რომელიც შემუშავებულია მსოფლიოში წამყვანი მედია მონიტორინგის ორგანიზაციების მიერ.
  • წარმოადგინოს შუალედური და საბოლოო ანგარიშები, რომელთა საზოგადოებისთვის გაცნობა და საჯარო განხილვა მოხდება \"საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის\" პირდაპირ ეთერში.