დასრულებული

საქართველო 2007 საარჩევნო ადმინისტრაციის მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2007 - 8 იანვარი, 2008

პროექტის ბიუჯეტი: 34 673,70 ევრო

განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია აკვირდებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საოლქო საარჩევნო კომისიების ყოველდღიურ საქმიანობებს. გამოსცა ორი ელექტრონული ბიულეტენი - \"საარჩევნო სიახლენი\"