დასრულებული

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 2 ფაზა

პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი, 2007 - დეკემბერი, 2007

პროექტის ბიუჯეტი: 28 652,00 ევრო

განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია აკვირდებოდა სპეციალური ჯგუფების მუშაობას, მონაცემების შეგროვებას და შემდეგ ამ მონაცემების ერთიან ელექტრონულ ბაზაში შეყვანის პროცესს. ამასთან, ორგანიზაციამ გააკეთა პირველ ფაზაში განხორციელებული \"ამომრჩეველა ინფორმირების პროექტის\" შეფასება.