დასრულებული

საქართველო - სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2007 - 30 აპრილი, 2007

პროექტის ბიუჯეტი: 33 900,00 აშშ დოლარი

განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში გაიმართა საერთო კრება, ჩატარდა ორი გამგეობის სხდომა და სტრატეგიული დაგეგმარების სემინარი; განახლდა ორგანიზაციის შიდა დოკუმენტაცია; გაიმართა მრგვალი მაგიდა; ჩატარდა ტრენინგი \"ეფექტური შიდა კომუნიკაცია\", ასევე სხვადასხვა სახის ტრენინგ-სემინარები; გამოიცა გაზეთი.