დასრულებული

სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში

ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2021 - 30 ივნისი, 2022

ბიუჯეტი: 284,270.8 ლარი

პროექტის მიზნები:

· 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გამოყენების ანალიზი;

· საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სოციალურ მედიაში წარმოებული დეზინფორმაციის, დისკრედიტაციული, ანტი-დასავლური და დამაპირისპირებელი კამპანიების შესახებ;

· სოციალური მედიის დაცვა საზღვარგარეთიდან მომდინარე მტრული საინფორმაციო ჩარევებისგან.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

· არჩევნების კონტექსტში სოციალურ მედიაში წარმოებული დეზინფორმაციის, დისკრედიტაციული, ანტი-დასავლური და დამაპირისპირებელი კამპანიების გამოვლენა და გასაჯაროება;

· მონიტორინგის შედეგებისა და სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება ორგანიზაციის პლატფორმების გამოყენებით;

· რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის საჯარო ღონისძიებებისa და ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზება სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ;

· სოციალური რეკლამების, სატელევიზიო გადაცემების და საგაზეთო ჩანართების მომზადება და გამოქვეყნება მტრული საინფორმაციო კამპანიების შესახებ;

· ადვოკატირების კამპანია არჩევნებისას სოციალური მედიის მტრული ჩარევებისგან დაცვის მიზნით.