დასრულებული

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები: ადგილობრივ და მიუკერძოებელ დამკვირვებელთა უნარჩვევების გაძლიერება

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 დეკემბერი, 2007 - 31 იანვარი 2008

პროექტის ბიუჯეტი: 62 500,00 ევრო

განხორციელებული საქმიანობები: \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" მოახდინა ადგილობრივი დამკვირვებლების დატრენინგება არჩევნებისათვის, ასევე ჩაატარა ტრენერთა ტრენინგი. ადგილობრივი დამკვირვებლებისთვის ტრენინგები ჩატარდა ორ ეტაპად, რომელიც ასევე მოიცავდა მათ ტესტირებას.