დასრულებული

თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები - სადამკვირვებლო მისია არჩევნების დღეს

ხანგრძლივობა: 19 ივლისი 2012 - 19 დეკემბერი 2012

პროექტის ბიუჯეტი: 35000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზნები:


პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები: