დისკრედიტაციული და პროპაგანდისტული გზავნილები

„რუსული კანონის“ ხელახალი ინიციირება საქართველოს პარლამენტში

2024 წლის 3 აპრილს საპარლამენტო უმრავლესობამ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი დააინიცირა. ამ მოვლენას კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ქტორების მხრიდან. სოციალურ სელებში ნონიმურად ოქმედ როსახელისუფლებო ვერდებსა ნგარიშებზე ალევე აიწყო ქტიური ამპანია, ომელიც იზნად ანონპროექტის ხარდაჭერის აზრდას ისი ოწინააღმდეგეების ისკრედიტაციას სახავდა. ამპანიის არგლებში, ანონონპროექტთან აკავშირებით თხი ირითადი არატივი რცელდებოდა.ათ ორის,არმოჩენილი ყო,ომ ართული ანონპროექტი 1) რის კაცრი, 2) „ევროპულია“, 3) ვეყნის უვერენიტეტსა ირსებას ცავს 4) რასამთავრობო რგანიზაციებს ამჭვირვალობის შინიათ. ანონპროექტთა კავშირებული როტესტის ინააღმდეგ ამოიყენებოდა ქციების ონაწილეების ზავნილების აყალბებით ეზინფორმაციის ავრცელების ეთოდიც.

 

ნარატივი იმის შესახებ, რომ ართული კანონპროექტი არ არის მკაცრი

კანონპროექტის მხარდმჭერი კამპანიის ფარგლებში გავრცელებული ერთ-ერთი ნარატივი ქართულ კანონპროექტ, სხვა სახელმწიფოებში მიღებულ მსგავს კანონებთან შედარებით, ნაკლებად მკაცრად წარმოაჩენდა. რცელდებოდა გზავნილი, რომელიც აქცენტს აკეთებდა იმაზე, რომ მხოლოდ 25 ათასლარიანი ჯარიმა ინიშნება ორგანიზაციის მხრიდან დეკლარაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში. კიდევ ერთი გზავნილის მიზანს წარმოადგენდა, მოქალაქეები დაერწმუნებინა იმაში, რომ კანონი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არ შეეხებოდა და იგი მხოლოდ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ იყო მიმართული. გზავნილები ვრცელდებოდა ანონიმურად მოქმედ ფეისბუქგვერდებზე  პოლიტიკური აბსურდი და გენტურა, რომელთა აწილი ოინიშნა ოგორც რუ ნფორმაცია. დენტურ ზავნილებ შეიცვადა იკტოკ რხებზეც - avoe.ge _geonews_ გამოქვეყნებული ვიდეოებიც.

 

დეზინფორმაციული ნარატივი, რომ ინიციირებული კანონპროექტიევროპულია

კიდევ ერთი ნარატივი, რომელიც აქტიურად ვრცელდებოდა სოციალურ მედიაში, მიუთითებდა, რომ საქართველოში მისაღები კანონის მსგავსი კანონპროექტი ევროპაში  განიხილებოდა. ამ მხრივ ანსაკუთრებული ქცენტი საფრანგეთზე კეთდებოდა. სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნდა საინფორმაციო ქარდები, რომელთაგან ზოგიერთი კანონპროექტევროპულადცხადებდა. ოსტების ცრუ ინფორმაციად მონიშვნის შემდეგ ახალ ქარდებშევროპულიკანონი, „ევროპული გამჭვირვალობის კანონად ჩანაცვლდა. ავრცელდ მიმებ დისკრედიტაციულ პოსტებ. აღნიშნულ გზავნილებ ვრცელდებოდ, ანონიმურა მოქმე მადისკრედიტირებე გვერდებზ: აგარევინებ; ხალხი ხმ; პოლიტიკურ აბსურდ; აგენტურ ასევ ანგარიშებზე: ტერენტ გლდანელ პოლიტოლოგ. ტიკტოის ანგარიშებიდა მსგავსი გზავნილები გავრცელდ avoe.ge- აგენტურაზ.

 

არატივი იმის ესაებ, ომ კანონროექტი ვეყნის სუვერეიტტსა და რსება იცავს 

ინიცირებული ანონპროექტისცხოური ავლენის ამჭვირვალობის ესახებ ხარდამჭერ არატივებ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ზავნილი თანახმად, კანონი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ღირსებას იცავს. 9-10 აპრილს ფეისბუქზე ანონიმურ მადისკრედიტირებელ გვერდზე არ აგარევინებთ და არაავთენტურ ტიკტოკ ანგარიშზე @ukrainologi გავრცელდა პოსტებ, რომელთა ამოცანასაც ღნიშნული გზავნილის მხარდაჭერა და სამოქალაქო სექტორის და სამოქალაქო აქტივისტების უცხო ქვეყნის აგენტებად წარმოჩენა წარმოადგენდა. ოსტებში უცხოური ქვეყნების აგენტებად და გავლენის გამტარებად მოხსენიებულნი არიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები.

 

დეზინფორმაციული არატივი იმის შესახებ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გამჭვირვალობის ეშინიათ 

ნტენსიურად ვრცელდებოდა კიდევ ერთი მადისკრედიტირებელი ნარატივი, რომლის მიხედვითაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებს გამჭვირვალობის შიშში ედებოდათ ბრალი. გზავნილის განსაკუთრებული სამიზნეები იყვნენ ისეთი ორგანიზაციები, რომელთა მუშაობის უმთავრეს მიზანს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ევროინტეგრაცია წარმოადგენს. ფეისბუქს ტიკტოკ აქტიურა ვრცელდებოდ სხვადასხვ საინფორმაცი ქარდი ვიდე, რომლებშიც მოუწოდებდნენ არასამთავრობ ორგანიზაციებ გამჭვირვალობისაკენ. პარალელურა, არაავთენტუ, ანონიმუ ანტიოპოზიციუ ტიკტოკ ანგარიშებზ (@ukrainologi, @journalists @merabkostava_ @agentura) გამოქვეყნებუ ვიდეოებშ შეურაცხყოფილ გაშარჟებულ იყვნე როგორ პოლიტიკოსებ ჟურნალისტებ, ის არასამთავრობ სექტორი წარმომადგენლებ 

 

როტესტის მონაწილეების დისკრედიტაცია მათ ტრანსფარანტებზე გამოტანილი გზავნილების გაყალბებით 

ტიკტოკსა და ფეისბუქზე ანონიმურად მოქმედ პროსახელისუფლებო ანგარიშებზე აქტიურად ქვეყნდებოდა რუსული კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების მონაწილე აქტივისტების მადისკრედიტირებელი ფოტომანიპულაციები. ფოტომანიპულაციების ნაწილში პროტესტის მონაწილეების გზავნილები ტრანსფარანტებზე გაყალბებული წარწერებით იყო ჩანაცვლებული. 

 

აქციების საწინააღმდეგო კამპანია ომოფობიური ნიშნით 

სოციალურ ქსელში განსაკუთრებით ხშირი იყო საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ ჰომოფობიური გზავნილების გავრცელება. გზავნილებში აქცენტი კეთდებოდა აქციის მონაწილეების ჩაცმულობაზე, გარეგნობაზე  ან მათ პლაკატებზე. მსგავსი გზავნილების გამავრცელებლები იყვნენ გვერდები: პოლიტიკური აბსურდი, აგენტურა, პოლიტიკური საღორე N5“; აგრეთვე, ანგარიშები: ტერენტი გლდანელი“, “პოლიტოლოგიდა ანტი ნაცი“. მსგავსი გზავნილები ვრცელდებოდა ტიკტოკის არხების მიერაც („jurnalists, AVOE.GE“, aragarevinebt და saqartvelo034“). 

-

 

 

 

ყოველკვირეული მიმოხილვის შესახებ

სოციალური მედიის მონიტორინგის ფარგლებში „სამართლიანი არჩევნები” ყოველკვირეულ მიმოხილვას წარმოადგენს და აღწერს იმ გზავნილებს, რომლებიც ეხმიანება პოლიტიკურ საკითხებს, კვირის განმავლობაში სოციალურ ქსელში (მეტნაკლებად) ვირუსულად ცირკულირებს და მის გავრცელებაში ერთზე მეტი აქტორი, ანგარიში თუ გვერდია ჩართული. რიგ შემთხვევებში, წარმოდგენილია კვირის განმავლობაში ყველაზე მაღალინტერაქციული პოსტები.     

 

მონაცემთა დამუშავებისთვის ორგანიზაცია იყენებს ფეისბუქის მონიტორინგის ინსტრუმენტ Crowdtangle-ს და ეყრდნობა დისკრედიტაციულ კამპანიებში ჩართული გვერდების/ანგარიშების არსებულ განახლებად ბაზას. გვერდები ხელმისაწვდომია პლატფორმაზე www.disinfoobserver.ge 

 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების სოციალური მედიის მონიტორინგის პროგრამა ხორციელდება საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით. მოცემული პუბლიკაცია ეკუთვნის მხოლოდ „სამართლიან არჩევნებს“ და შესაძლოა, არ ასახავდეს დონორის შეხედულებებს.