ფოტო

22-03-2013 საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული ანგარიშების პრეზენტაცია