ფოტო

სააგიტაციო მასალის არასათანადოდ განთავსება მცხეთაში