მიმდინარე

საჯარო სექტორიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული პირთა სამართლებრივი დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

ხანგრძლივობა: 12 თვე - 3 ნოემბერი, 2022 – 3 ნოემბერი, 2023

ბიუჯეტი: 24 997.40 $

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)

პროექტის მიზანი: პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა უფლებების დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის საფრთხესთან და სამართლებრივი ბრძოლის გზებთან დაკავშირებით

პროექტით გათვალისწინეული საქმიანობები:

  • საჯარო სექტორის ცვლილებების მონიტორინგი;
  • კვლევების, ბლოგების, განცხადებების მომზადება;
  • სამართლებრივი სერვისის მიწოდება და სასამართლოში წარდგენა;
  • შეხვედრები საქართველოს 6 რეგიონში;
  • თანამშრომლობა არასამთავრობო სექტორთან;
  • სახალხო დამცველთან თანამშრომლობის გაზრდა პოლიტიკური დისკრიმინაციის საკითხებზე.