ჩვენი გუნდი

ნინო დოლიძე

ნინო დოლიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ndolidze@isfed.ge

ლევან ნატროშვილი

ლევან ნატროშვილი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

lnatroshvili@isfed.ge

ირინა მამულაშვილი

ირინა მამულაშვილი

პროგრამების მენეჯერი

imamulashvili@isfed.ge

თამარ ბართაია

თამარ ბართაია

პროექტის კოორდინატორი

tamo@isfed.ge

თათია ქინქლაძე

თათია ქინქლაძე

იურისტი

t.kinkladze@isfed.ge

ნუცა ძანძავა

ნუცა ძანძავა

სამოქალაქო ჩართულობის ოფიცერი

ndzandzava@isfed.ge

შოთა ნარსია

შოთა ნარსია

უფროსი მკვლევარი

shnarsia@isfed.ge

ლელა ხათრიძე

ლელა ხათრიძე

პროექტის კოორდინატორი

lkhatridze@isfed.ge

გიორგი მონიავა

გიორგი მონიავა

იურისტი/პროექტის კოორდინატორი

gmoniava@isfed.ge

ხატია ცეცხლაძე

ხატია ცეცხლაძე

იურისტი

ktsetskhladze@isfed.ge

ნინო ქარჩავა

ნინო ქარჩავა

მონიტორინგისა და შეფასების ოფიცერი

nkarchava@isfed.ge

მარიამ მაღულარია

მარიამ მაღულარია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

mmagularia@isfed.ge

თამო ზასსეევი

თამო ზასსეევი

ციფრული მედია ოფიცერი

tzasseevi@isfed.ge

ქრისტინა ფარჯიანი

ქრისტინა ფარჯიანი

სოციალური მედიის მონიტორინგის პროექტის კოორდინატორი

qparjiani@isfed.ge

თეო სიმონიშვილი

თეო სიმონიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

tsimonishvili@isfed.ge

პაატა ბურდული

პაატა ბურდული

ბუღალტერი

p.burduli@isfed.ge

ლუკა ალვარიძე

ლუკა ალვარიძე

ფინანსური ასისტენტი

lalvaridze@isfed.ge

ქეთი ზურაბიშვილი

ქეთი ზურაბიშვილი

ფინანსური ოფიცერი

kzurabishvili@isfed.ge

თამარ კირვალიძე

თამარ კირვალიძე

ადმინისტრაციული ოფიცერი

t.kirvalidze@isfed.ge

არუსიაკ ფარმანიან

არუსიაკ ფარმანიან

პროექტის ასისტენტი

afarmanyan@isfed.ge

დიმიტრი ჩიქოვანი

დიმიტრი ჩიქოვანი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი

dimitri.chikovani@isfed.ge

ეკატერინე ჯანიაშვილი

ეკატერინე ჯანიაშვილი

სოციალური მედიის მკვლევარი

ejaniashvili@isfed.ge

ანამარია ბრაგვაძე

ანამარია ბრაგვაძე

სოციალური მედიის მკვლევარი

abragvadze@isfed.ge

გუგა მალიაძე

გუგა მალიაძე

სოციალური მედიის მონიტორი

gmaliadze@isfed.ge

ლუკა ჩიტიანი

ლუკა ჩიტიანი

სოციალური მედიის მონიტორი

lchitiani@isfed.ge

დავით შავდათუაშვილი

დავით შავდათუაშვილი

სოციალური მედიის მონიტორი

dshavdatuashvili@isfed.ge

რუსიკო ბიწკინაშვილი

რუსიკო ბიწკინაშვილი

დიასახლისი

ნინო სეხნიაშვილი

ნინო სეხნიაშვილი

რეგიონული კოორდინატორი თბილისში

nsekhniashvili@isfed.ge

ლია ნოღაშვილი

ლია ნოღაშვილი

რეგიონული კოორდინატორი ქვემო ქართლსა და მცხეთა-მთიანეთში

lnoghashvili@isfed.ge

ნინო ბიბილეიშვილი

ნინო ბიბილეიშვილი

რეგიონული კოორდინატორი ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში

nino@isfed.ge

ნანა დევიძე

ნანა დევიძე

რეგიონული კოორდინატორი კახეთში

kakheti@isfed.ge

თეონა გოგიშვილი-ჩხიკვაძე

თეონა გოგიშვილი-ჩხიკვაძე

რეგიონული კოორდინატორი იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

kutaisi@isfed.ge

მადონა ბერიძე

მადონა ბერიძე

რეგიონული კოორდინატორი გურიასა და აჭარაში

batumi@isfed.ge

დავით ლოგუა

დავით ლოგუა

რეგიონული კოორდინატორი სამეგრელოსა და ზემო სვანეთში

zugdidi@isfed.ge