დასრულებული

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა საარჩევნო რეფორმაში

ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2018 – 14 სექტემბერი, 2018

ბიუჯეტი: 37,271 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი:
  • ხელი შეუწყოს საქართველოში საარჩევნო რეფორმის სამართლიანობასა და გამჭვირვალობას;
  • ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობას თვითმმართველობისრეფორმის პროცესში.
პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:
  • „სამართლიანი არჩევნები“ მოამზადებს და წარადგენს სამ პოლიტიკისმიმოხილვას, რომლებიც შეეხება ცვლილებებს საპარლამენტო საარჩევნოსისტემაში, თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემაში და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესებს;
  • „სამართლიანი არჩევნები“ გაანალიზებს ადგილობრივი თვითმმართველობისსაარჩევნო სისტემას და მოამზადებს რეკომენდაციებს ხელისუფლებისთვისწარსადგენად. რეკომენდაციები წარმოდგენილი იქნება თბილისში გამართულ ღონისძიებაზე;
  • „სამართლიანი არჩევნები“ მოამზადებს გასულ წელს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ პოლიტიკის დოკუმენტს, რომელიც წარმოდგენილი იქნება თბილისში გამართულ ღონისძიებაზე ექსპერტებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის;
  • პროექტის განმავლობაში „სამართლიანი არჩევნები“ განახორციელებს საარჩევნო რეფორმის ადვოკატირებას.