პარტნიორები

მოქმედი დონორები

ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)

ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)

ევროკავშირი

ევროკავშირი

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო

საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო

გერმანიის საგარეო საქმეთა ურთიერთობების ინსტიტუტი (ifa)

გერმანიის საგარეო საქმეთა ურთიერთობების ინსტიტუტი (ifa)

ბმული მიმდინარე პროექტების შესახებ

ევროკავშირი

ევროკავშირი

ევროპის საბჭო (CoE)

ევროპის საბჭო (CoE)

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო სამხრეთ კავკასიაში (SDC)

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო სამხრეთ კავკასიაში (SDC)

ევრაზიის ფონდი

ევრაზიის ფონდი

ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)

ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)

ღია საზოგადოება - საქართველოს ფონდი

ღია საზოგადოება - საქართველოს ფონდი

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE)

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE)

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა (UNDP)

გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა (UNDP)

ბრიტანეთის საელჩო

ბრიტანეთის საელჩო

ბრიტანეთის საბჭო

ბრიტანეთის საბჭო

ურბანული ინსტიტუტი

ურბანული ინსტიტუტი

საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია - ''მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ'' (ACH-F)

საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია - ''მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ'' (ACH-F)

აშშ-ის საელჩო

აშშ-ის საელჩო

გერმანიის საელჩო

გერმანიის საელჩო

აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი

აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო

საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო

ევრაზიის პარტნიორობის ფონდი

ევრაზიის პარტნიორობის ფონდი

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)