რეკომენდაციები

რეკომენდაციები თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით

თვითმმართველობის რეფორმის წარმატებულად განსახორციელებლად უმნიშვნელოვანესია  თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ისეთი საარჩევნო სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და ამომრჩეველთა ნების პროპორციულად ასახვას მანდატებში. 

 


რეკომენდაციები თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით