რეკომენდაციები

კოალიცია სასამართლო რეფორმის კანონპროექტზე პირველ შენიშვნებს აქვეყნებს

კოალიცია სასამართლო რეფორმის კანონპროექტზე პირველ შენიშვნებს აქვეყნებს

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის სასამართლო რეფორმის კანონპროექტთან დაკავშირებით პირველად შენიშვნებს და მოსაზრებებს აქვყენებს. კანონპროექტი შეეხება მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელთა განხორციელებასაც კოალიცია აქტი ...

სამოქალაქო თანხმობის მემორანდუმი საარჩევნო სისტემების შესახებ

სამოქალაქო თანხმობის მემორანდუმი საარჩევნო სისტემების შესახებ

სამოქალაქო თანხმობის მემორანდუმი ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი ქართული საზოგადოების, საექსპერტო წრეების, სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები  ვთანხმდებით და ვაცხადებთ: საქართველოში დემოკრატიული, კონკურენტუნარია ...

რეკომენდაციები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით

რეკომენდაციები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით

მიგვაჩნია, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჭრილში პრიორიტეტულ საკითხს  არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლა წარმოადგენს, კერძოდ, უნდა მოხდეს ისეთი სისტემის დამკვიდრება, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, ამომრჩეველთა ...

რეკომენდაციები თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით

რეკომენდაციები თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით

თვითმმართველობის რეფორმის წარმატებულად განსახორციელებლად უმნიშვნელოვანესია  თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ისეთი საარჩევნო სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და ამომრჩეველთა ნების პროპორციულად ასა ...

რეკომენდაციები პარტიების დაფინანსების შესახებ

რეკომენდაციები პარტიების დაფინანსების შესახებ

წინამდებარე დოკუმენტით წარმოგიდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ მოსაზრებებს „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებზე. უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნულ პროექტში ასახულია ამავე თემაზე არასამთა ...

რეკომენდაციები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ

რეკომენდაციები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ

ამომრჩევლის მოსყიდვის საკანონმდებლო რეგულირება ბუნდოვანი და არაგანჭვრეტადია, ამასთან, დეფინიციები და შესაბამისი სანქციები მოცემულია სამ სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტში, რაც არსებული რეგულაციების ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანის საჭიროებას განაპირობ ...