თვითმმართველობები

ISFED-მა ხონისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში შეხვედრები გამართა

ISFED-მა ხონისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში შეხვედრები გამართა

6 და 7 ოქტომბერს, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ ხონისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში ჩაატარა შეხვედრები, რომელსაც ესწრებოდნენ როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეები, ასევე დაინტერეს ...

ISFED-ის  მიერ სასამართლოში სარჩელის წარდგენის შემდეგ  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა საჯარო ინფორმაცია გასცეს

ISFED-ის მიერ სასამართლოში სარჩელის წარდგენის შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა საჯარო ინფორმაცია გასცეს

ISFED-ის  მიერ სასამართლოში სარჩელის წარდგენის შემდეგ  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა საჯარო ინფორმაცია გასცეს. თვითმმართველობის მონიტორინგის პროცესში ორგანიზაციას არაერთი პრობლემა შეექმნა საჯარო ინფორმაციის მიღების თვალს ...

ISFED-ის სარჩელი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წინააღმდეგ დაკმაყოფილდა

ISFED-ის სარჩელი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წინააღმდეგ დაკმაყოფილდა

თეთრიწყაროს რაიონულმა სასამართლომ ბათილად ცნო საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლითაც ,,სამართლიან არჩევნებს” შეეზღუდა თვითმმართველობაში მიმდინარე კონკურსის მონიტორინგის უფლებამოსილება. ,,სამართლიანი არჩევნები“ 201 ...

სტიქით შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარების მონიტორინგის პირველადი ანგარიში

სტიქით შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარების მონიტორინგის პირველადი ანგარიში

  „სამართლიანმა არჩევნებმა“ 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები გამოკითხა და მათთვის სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული დახმარების პროცესის ეფექტურობა შეაფასა.  „სამართლიანმა არჩევნებმა“ მხოლოდ 33 ოჯახის გამოკით ...

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების პრობლემები

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების პრობლემები

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები გამოკითხა და მათთვის სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული დახმარების პროცესის ეფექტურობა შეაფასა.  „სამართლიანმა არჩევნებმა“ მხოლოდ 33 ოჯახის გამოკითხვა ...

თბილისის მერია „სამართლიან არჩევნებს“ კონკურსებზე დაკვირვების საშუალებას უზღუდავს

თბილისის მერია „სამართლიან არჩევნებს“ კონკურსებზე დაკვირვების საშუალებას უზღუდავს

თბილისის მერია „სამართლიან არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას“ საჯარო მოხელეთა კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე დაკვირვების საშუალებას არ აძლევს. მერიიდან მოწოდებული წერილის მიხედვით, ორგანიზაციას გასაუბრებაზე დასწრება დამკვირვებლის სტ ...

თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობის კანონპროექტი, მოქალაქეთა მოსაზრებების გარეშე

თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობის კანონპროექტი, მოქალაქეთა მოსაზრებების გარეშე

2014 წელს ხელისუფლებამ დაიწყო  „საქართველოს თვითმმართველობათა კოდექსში“ ცვლილებების და დამატებების მომზადება,  მათ შორის  XI  თავისთვის,  რომელიც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ...

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ვებ-გვერდების მონიტორინგის ანგარიში

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ვებ-გვერდების მონიტორინგის ანგარიში

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში.  თანამედროვე ტექნოლოგიე ...