ანგარიშები

პრესის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში (15 ივლისი - 15 აგვისტო)

პრესის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში (15 ივლისი - 15 აგვისტო)

"სამართლიანი არჩევნები" გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით 2013 წლის 15 ივლისიდან 15 ნოემბრამდე ახორციელებს პრესის მონიტორინგს პროექტის "პროფესიონალური მედია არჩევნებისთვის" ფარგლებში. მონიტორინგი ხორციელდება შვიდ გამო ...

წინასაარჩევნო პერიოდის მესამე ანგარიში (5 - 20 აგვისტო)

წინასაარჩევნო პერიოდის მესამე ანგარიში (5 - 20 აგვისტო)

“სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის  საერთაშორისო საზოგადოებამ“ (ISFED) 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. წარმოდგენილი ანგარიში მოიცავს 2013 წლის 5 აგვ ...

წინასაარჩევნო პერიოდის მეორე ანგარიში (20 ივლისი - 4 აგვისტო)

წინასაარჩევნო პერიოდის მეორე ანგარიში (20 ივლისი - 4 აგვისტო)

“სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის  საერთაშორისო საზოგადოება“ (ISFED) წარმოგიდგენთ 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მეორე ანგარიშს. წარმოდგენილი ანგარიში მოიცავს 2013 წლის 20 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვ ...

წინასაარჩევნო პერიოდის პირველი ანგარიში (1-19 ივლისი, 2013)

წინასაარჩევნო პერიოდის პირველი ანგარიში (1-19 ივლისი, 2013)

“სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის  საერთაშორისო საზოგადოება“ (ISFED) წარმოგიდგენთ 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის პირველ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს 1 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პერიოდს. „სამარ ...

არჩევნების შემდგომი პროცესების მონიტორინგის მესამე ანგარიში

არჩევნების შემდგომი პროცესების მონიტორინგის მესამე ანგარიში

არჩევნების შემდგომ განვითარებული მოვლენების მონიტორინგი - მოიცავს თვითმმართველობებში განხორციელებული პოლიტიკური პროცესების, საკადრო ცვლილებების, საპროტესტო აქციებისა და თვითმმართველობის მოხელეთა მიმართ განხორციელებული სამართლებრივი დევნის შესახებ ი ...

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს "სამართლიანიარჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების" 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის შედეგებს. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე "სამართლიანი არჩევნები", როგორც ერთ-ერთი ყველა ...

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროცესი  2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის  დასკვნები და რეკომენდაციები

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროცესი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის დასკვნები და რეკომენდაციები

2011 წლის 15 ნოემბერს პრეზიდენტის #726 ბრძანებულებით შეიქმნა ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია, რომელიც პარიტეტის პრინციპზე დაყრდნობით შედგებოდა ხელისუფლების, ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ...

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგი საბოლოო ანგარიში

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგი საბოლოო ანგარიში

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობების შესწავლის მიზნით სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ (ISFED) და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ („საია“) 2012 წლის 1 აგვისტოდან 3 ...