დასრულებული

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოში

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 4 მარტი, 2014 - 3 აგვისტო, 2015 პროექტის ბიუჯეტი: 1,146,188  აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს: 1. სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევ ...

დემოკრატიისა და ამომრჩევლის უფლებების განვითარებისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის ჩამოყალიბება

დემოკრატიისა და ამომრჩევლის უფლებების განვითარებისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის ჩამოყალიბება

თანადაფინანსება: ევროპის საბჭო (CoE), ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი (NHC) პროექტის ბიუჯეტი: 199,751 ევრო ხანგრძლივობა: 6 დეკემბერი, 2013 – 6 დეკემბერი, 2015 პროექტის მიზნები: 1. აღმოსავლეთ ...

საქართველოში საარჩვნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა 2013 და 2014 წლების არჩევნებზე

საქართველოში საარჩვნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა 2013 და 2014 წლების არჩევნებზე

ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი 2013 - 30 ივნისი 2014 პროექტის ბიუჯეტი: 93 938 ევრო პროექტის მიზნები: პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:  

საკანონმდებლო რეფორმა

საკანონმდებლო რეფორმა

დონორი ორგანიზაცია:  ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED) ხანგრძლივობა: 1 მაისი - 31 დეკემბერი, 2013   პროექტის ბიუჯეტი: 41 540 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს: ...

საზოგადოების ინფორმირება 2013 წლის საარჩევნო რეფორმის შესახებ

საზოგადოების ინფორმირება 2013 წლის საარჩევნო რეფორმის შესახებ

ხანგრძლივობა: 13 მაისი - 12 აგვისტო, 2013   პროექტის ბიუჯეტი: 49 990 ლარი პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს: ა) საზოგადოების ინფორმირებას მიმდინარე საარჩევნო რეფორმის შესახებ; ბ) საზოგადოე ...

არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა სამოქალაქო განათლების სფეროში საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფ

არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა სამოქალაქო განათლების სფეროში საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფ

ხანგრძლივობა: 15 მარტი 2013- 15 დეკემბერი 2013 პროექტის ბიუჯეტი: 99 996 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს:   პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:   ...

თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები - სადამკვირვებლო მისია არჩევნების დღეს

თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები - სადამკვირვებლო მისია არჩევნების დღეს

ხანგრძლივობა: 19 ივლისი 2012 - 19 დეკემბერი 2012 პროექტის ბიუჯეტი: 35000 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები: 

2012 წლის თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები

2012 წლის თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები

ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი- 31 დეკემბერი, 2012 მიზანი: დემოკრატიული საარჩევნო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა; 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი. საქმიანობები: წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი ორგანიზაციის 73 გრელვადიანი დამკვი ...