დასრულებული

საქართველოში მოსამართლეთა პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი

საქართველოში მოსამართლეთა პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი

ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი, 2018 – 15 ნოემბერი, 2018    პარტნიორი ორგანიზაცია: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი    ბიუჯეტი: 40 515 აშშ დოლარი  პროექტის მიზანი:  იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საკანონმდ ...

თვითმართველობის არჩევნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და თვითმმართველობების ჩართულობით

თვითმართველობის არჩევნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და თვითმმართველობების ჩართულობით

ხანგრძლივობა - იანვარი-დეკემბერი, 2017  ბიუჯეტი- 126,678.00 ევრო პროექტის მიზნები:  1. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ქალთა ცნობიერების ამაღლება არჩევნების შესახებ და არჩევნებში მათი მონაწილეობის წახალისება;   2 ...

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევის გაერთიანება პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლაში

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევის გაერთიანება პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლაში

პარტნიორი ორგანიზაციები: ასოციაცია პრომო-ლექსი,  ამომრჩეველთა კომიტეტი უკრაინაში(CVU) ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2016 – 31 ოქტომბერი, 2016 ბიუჯეტი: 24,991 ევრო („სამართლიანი არჩევნები“ – 5 220 ევრო)  პროექტის მიზანი:& ...

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

ხანგრძლივობა - თებერვალი, 2016 - თებერვალი 2019 ბიუჯეტი - 1 385 000 აშშ დოლარი პროექტის მიზანი: ა) შეაფასოს საარჩევნო გარემო და პოლიტიკურ პროცესები სანდო მეთოდოლოგის გამოყენებით;  ბ) გაზარდოს საარჩევნო პროცესების ცნ ...

საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამოქალაქო დაკვირვება

საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამოქალაქო დაკვირვება

ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2016 – 31 ოქტომბერი, 2016 ბიუჯეტი: 55,690 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი:  • გრძელვადიანი დაკვირვების საშუალებით სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს შექმნა;  • არჩევნე ...

ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ

ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ

პროექტის მიზანი:  წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ევროინტეგრაციის პროგრამა და პარტნიორი ორგანიზაციები: სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველოს ახალგაზრდა იური ...

საკანონმდებლო რეფორმაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება

საკანონმდებლო რეფორმაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება

ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2015 – 31 მარტი, 2016 პროექტის ბიუჯეტი: 40, 250 აშშ დოლარი   პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს: ა) ხელი შეუწყოს სამოქა ...

ორგანიზაციის ინსტიტუციური გაძლიერება კვლევასა და ადვოკატირებაში

ორგანიზაციის ინსტიტუციური გაძლიერება კვლევასა და ადვოკატირებაში

ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი, 2015 – 31 ივლისი, 2018 პროექტის ბიუჯეტი: 142, 556$ (FOSI დაფინანსებულია 79, 396$) პროექტის მიზანია: • პოლიტიკის კვლევის კვალიფიციური გუნდის შექმნა;  • ორგანიზ ...