დასრულებული

დემოკრატიისა და ამომრჩევლის უფლებების განვითარებისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის ჩამოყალიბება

დემოკრატიისა და ამომრჩევლის უფლებების განვითარებისათვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის ჩამოყალიბება

თანადაფინანსება: ევროპის საბჭო (CoE), ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი (NHC) პროექტის ბიუჯეტი: 199,751 ევრო ხანგრძლივობა: 6 დეკემბერი, 2013 – 6 დეკემბერი, 2015 პროექტის მიზნები: 1. აღმოსავლეთ ...

საქართველოში საარჩვნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა 2013 და 2014 წლების არჩევნებზე

საქართველოში საარჩვნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა 2013 და 2014 წლების არჩევნებზე

ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი 2013 - 30 ივნისი 2014 პროექტის ბიუჯეტი: 93 938 ევრო პროექტის მიზნები: პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:  

საკანონმდებლო რეფორმა

საკანონმდებლო რეფორმა

დონორი ორგანიზაცია:  ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED) ხანგრძლივობა: 1 მაისი - 31 დეკემბერი, 2013   პროექტის ბიუჯეტი: 41 540 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს: ...

საზოგადოების ინფორმირება 2013 წლის საარჩევნო რეფორმის შესახებ

საზოგადოების ინფორმირება 2013 წლის საარჩევნო რეფორმის შესახებ

ხანგრძლივობა: 13 მაისი - 12 აგვისტო, 2013   პროექტის ბიუჯეტი: 49 990 ლარი პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს: ა) საზოგადოების ინფორმირებას მიმდინარე საარჩევნო რეფორმის შესახებ; ბ) საზოგადოე ...

არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა სამოქალაქო განათლების სფეროში საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფ

არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა სამოქალაქო განათლების სფეროში საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფ

ხანგრძლივობა: 15 მარტი 2013- 15 დეკემბერი 2013 პროექტის ბიუჯეტი: 99 996 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: მოცემული პროექტი მიზნად ისახავს:   პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:   ...

თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები - სადამკვირვებლო მისია არჩევნების დღეს

თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები - სადამკვირვებლო მისია არჩევნების დღეს

ხანგრძლივობა: 19 ივლისი 2012 - 19 დეკემბერი 2012 პროექტის ბიუჯეტი: 35000 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები: 

2012 წლის თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები

2012 წლის თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები

ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი- 31 დეკემბერი, 2012 მიზანი: დემოკრატიული საარჩევნო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა; 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი. საქმიანობები: წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი ორგანიზაციის 73 გრელვადიანი დამკვი ...

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერის პროექტი

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერის პროექტი

ხანგრძლივობა: 16 მარტიდან - 1 დეკემბრამდე, 2012 პროექტის აღწერილობა: მოცემული პროექტის ფარგლებში \"სამარლიანი არჩევნები\" მიზნად ისახავს: ხელი შეუწყოს სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის საქმიანობას 73 საარჩევნო ოლქში რეგისტრატორთა ...