დასრულებული

2010 წლის არჩევნების მონიტორინგი

2010 წლის არჩევნების მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მაისი 2010 – 31 ივლისი 2010 პროექტის ბიუჯეტი: 24 895.38 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: არჩევნების პროცესში გაყალბების ან/და გაყალბების მცდელობის აღკვეთა/პრევენცია; ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საქართველოს პა ...

საარჩევნო ინფორმაციული ვებგვერდის შექმნა

საარჩევნო ინფორმაციული ვებგვერდის შექმნა

პროექტის ხანგრძლივობა: დეკემბერი 2009 - ივნისი 2010. პროექტის მიზნები: ხელი შეუწყოს 2010 ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ ამომრჩევლისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ინფორმირებას საარჩევნო პრო ...

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგი

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგი

პარტნიორი ორგანიზაცია: ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი - მაისი, 2010 პროექტის ბიუჯეტი: 15 000 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: საარჩევნო რეფორმების პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის გამჭვირვლ ...

ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური გაძლიერება

ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური გაძლიერება

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2009 – 31 იანვარი, 2010 პროექტის მიზნები: ორგანიზაციის გრძელვადიანი სიმტკიცის გაძლიერება, ინსტიტუციონალური და ტექნიკური უნარების გაძლიერებით; საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება, საარჩევნო კოდექსზე მომუშ ...

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი, 2008 - 30 სექტემბერი, 2009 პროექტის ბიუჯეტი: 1 148 920 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: პროექტი ერთობლივად განხორციელდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადეობისა და საქართველოს ახალგ ...

 2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი

2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი

 2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი (აღნიშნული პროექტი არის ბრიტანეთის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის თანადაფინანსება). დონორი ორგანიზაცია: ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლ ...

2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი

2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 5 ოქტომბერი - 15 დეკემბერი, 2008 პროექტის ბიუჯეტი: 17 100 ბრიტანული ფუნტ-სტერლინგი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტი შედგებოდა სამი ეტაპისაგან: წინასაარჩევნო, არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგ ...

მოქალაქეთა ჩართვა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

მოქალაქეთა ჩართვა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2009 – 31 სექტემბერი, 2009 პროექტის ბიუჯეტი: 15 992 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში „სამართლიანმა არჩევნებმა“ განახორციელა შემდეგი სახის საქმიანობები: ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი სადაც ...