დასრულებული

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2021 - 31 ივლისი, 2022 ბიუჯეტი: 130,752 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: პროექტის ზოგადი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ...

სამოქალაქო დაკვირვების გაძლიერება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

სამოქალაქო დაკვირვების გაძლიერება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: გაერთიანებული სამეფოს საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2021 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: £19,997.70 ფუნტი პროექტის მიზნები: პროექტის ზოგადი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თავისუფალ, სამართლიან და ...

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ცნობიერების ამაღლება 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ცნობიერების ამაღლება 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში ხანგრძლივობა: 16 აგვისტო, 2021 - 2 ოქტომბერი, 2021 ბიუჯეტი: 17,380.80 ლარი პროექტის მიზნები: პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საარჩევნო პროცესებში ჩართვის გაზრდა, მათ შორის საარჩევნო ს ...

სოციალური მედიის მონიტორინგი 2020-2021 წლების არჩევნების განმავლობაში

სოციალური მედიის მონიტორინგი 2020-2021 წლების არჩევნების განმავლობაში

დონორი: Institut für Auslandsbeziehungen | გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი, 2020 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: 104,935.57 ევრო პროექტის მიზნები: პროექტის ძირითადი მიზანია 2020 წლის საპარლამენტო და 2 ...

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დაცვა სოციალურ მედიაში წარმოებული დეზინფორმაციისა და დისკრედიტაციის კამპანიებისგან

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დაცვა სოციალურ მედიაში წარმოებული დეზინფორმაციისა და დისკრედიტაციის კამპანიებისგან

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დაცვა სოციალურ მედიაში წარმოებული დეზინფორმაციისა და დისკრედიტაციის კამპანიებისგან დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი ხანგრძლივობა: 15 აპრილი, 2020 - 15 აპრილი, 2021 ბიუჯეტი: 69,624 აშშ დო ...

ISFED-ის ქსელური მოწყობილობებისა და კომპიუტერული პროგრამების განახლება

ISFED-ის ქსელური მოწყობილობებისა და კომპიუტერული პროგრამების განახლება

დონორი: Internews Europe ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2020 - 31 მაისი, 2021 ბიუჯეტი: 4,930 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: სამართლიანი არჩევნების საქმიანობის უსაფრთხოების და ეფექტიანობის ამაღლება; სამართლიანი არჩევნების სათაო ოფისის კ ...

სოციალური მედიის მონიტორინგი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე პერიოდში

სოციალური მედიის მონიტორინგი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე პერიოდში

დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“ ხანგრძლივობა: 1 იანვარი, 2020 - 30 ივნისი, 2020 ბიუჯეტი: 28,846 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიიის გამოყენების ანალიზი რაოდენობრივი და თვისე ...

არჩევნების მიმართ სანდოობის ხელშეწყობა

არჩევნების მიმართ სანდოობის ხელშეწყობა

დონორი: ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისთვის - NED პროექტის დასახელება: არჩევნების მიმართ სანდოობის ხელშეწყობა   პროექტის ხანგრძლივობა: 01.06.2020-31.05.2021 ბიუჯეტი: 106,979 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი პროექტის მიზანია საქართველოში 2020 წლის ს ...