დასრულებული

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერის პროექტი

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერის პროექტი

ხანგრძლივობა: 16 მარტიდან - 1 დეკემბრამდე, 2012 პროექტის აღწერილობა: მოცემული პროექტის ფარგლებში \"სამარლიანი არჩევნები\" მიზნად ისახავს: ხელი შეუწყოს სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის საქმიანობას 73 საარჩევნო ოლქში რეგისტრატორთა ...

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

ხანგრძლივობა: 20 იანვარი, 2012 - 20 ნოემბერი, 2012 მიზანი: ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციებისა და მედიის ორგანიზაციული, პროფესიონალური და სტრუქტურული გაუმჯობესების ხელშეწყობა. საქმიანობები: პროექტი ხორციელდება საქართველოს 3 რეგიონის (შიდა-ქართლ ...

ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიისა და ადილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერა - ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთა

ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიისა და ადილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერა - ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთა

ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2012 - 30 ოქტომბერი, 2012 პროექტის მიზანი და საქმიანობები: წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს ტრენინგების ჩატარებას ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთათვის საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების, ადმინისტრაცი ...

მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართველოში

მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 11 მაისი, 2012 - 30 ნოემბერი, 2012 პროექტის მიზნები: წინასაარჩევნო პერიოდში სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ მედიაზე მეთვალყურეობის ფუნქციის გაზრდა; ბეჭდვითი მედიის მიერ საარჩევნო თემის გაშუქების რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალი ...

აქტიური საზოგადოება-დემოკრატიის გარანტი

აქტიური საზოგადოება-დემოკრატიის გარანტი

ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2011 - სექტემბერი, 2012 მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების მონიტორინგისა დაკონტროლის კუთხით მოქალაქეთა და ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების უნარ-ჩვევების გაზრდა. საქმიანობები: პროექტი ხორციელდება საქართვე ...

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით

პარტნიორი ორგანიზაცია: სტუდია \"რე\" ხანგრძლივობა: 21 ნოემბერი, 2011 - 21 მაისი, 2012 საქმიანობები: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სტუდია \"რე\"-სთან ერთობლივად განხორციელდა საინფორმაციო კამპანია; ჩატარდა 19 შეხვედრა ადგილ ...

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით

პროექტის ხანგრძლივობა:21 ნოემბერი, 2011 – 21 მაისი, 2012 საქართველოში საარჩევნო კულტურის ამაღლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით ამომრჩეველა ცნობიერების გაზრდის გზით; სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და სამოქალაქო აქტიურო ...

მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართველოში

მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის ხანგრძლივობა:30 მაისი, 2011 – 31 დეკემბერი, 2011 სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ მედიაზე მეთვალყურეობის ფუნქციის გაზრდა და ამისათვის მედია მონიტორინგის გამოცდილების შეძენა; ნაციონალური და თბილისის მასშტაბით მაუწყებელი ტელეკომპანიების ...