დასრულებული

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით

ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით

პროექტის ხანგრძლივობა:21 ნოემბერი, 2011 – 21 მაისი, 2012 საქართველოში საარჩევნო კულტურის ამაღლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით ამომრჩეველა ცნობიერების გაზრდის გზით; სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და სამოქალაქო აქტიურო ...

მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართველოში

მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის ხანგრძლივობა:30 მაისი, 2011 – 31 დეკემბერი, 2011 სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ მედიაზე მეთვალყურეობის ფუნქციის გაზრდა და ამისათვის მედია მონიტორინგის გამოცდილების შეძენა; ნაციონალური და თბილისის მასშტაბით მაუწყებელი ტელეკომპანიების ...

აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების როლი თანამონაწილეობრივი დემოკრატიის გაძლიერებისათვის

აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების როლი თანამონაწილეობრივი დემოკრატიის გაძლიერებისათვის

პროექტის ხანგრძლივობა:2011 წლის 3 მაისი - 2011 წლის 03 ივლისი პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება თანამონაწილეობრივი დემოკრატიაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა. პ ...

სახალხო მანიფესტი

სახალხო მანიფესტი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2009 - 1 მარტი, 2011 (18 თვე) პროექტის მიზნები: მოქალაქეთა და ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების უნარჩვევების გაზრდა, ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების მონიტორინგისა და კონტროლის კუთხით; ადგილობრივ ...

დიალოგისა და უნარჩვევების ხელშეწყობა ეფექტური ეროვნული საარჩევნო პროცესებისათვის

დიალოგისა და უნარჩვევების ხელშეწყობა ეფექტური ეროვნული საარჩევნო პროცესებისათვის

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2009 – 1 დეკემბერი, 2010 ( 14 თვე) პროექტის მიზნები: ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება საზოგადოებისათვის, ეთნიკური უმცირესობების ჩათვლით, ზოგადად არჩევნებთან და საარჩევნო პროცედურებთან დ ...

2010 წლის არჩევნების მონიტორინგი

2010 წლის არჩევნების მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მაისი 2010 – 31 ივლისი 2010 პროექტის ბიუჯეტი: 24 895.38 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: არჩევნების პროცესში გაყალბების ან/და გაყალბების მცდელობის აღკვეთა/პრევენცია; ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საქართველოს პა ...

საარჩევნო ინფორმაციული ვებგვერდის შექმნა

საარჩევნო ინფორმაციული ვებგვერდის შექმნა

პროექტის ხანგრძლივობა: დეკემბერი 2009 - ივნისი 2010. პროექტის მიზნები: ხელი შეუწყოს 2010 ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ ამომრჩევლისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ინფორმირებას საარჩევნო პრო ...

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგი

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგი

პარტნიორი ორგანიზაცია: ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი - მაისი, 2010 პროექტის ბიუჯეტი: 15 000 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: საარჩევნო რეფორმების პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის გამჭვირვლ ...