კვლევები

საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესი -  არაერთგვაროვანი პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში

საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესი - არაერთგვაროვანი პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში

2014 წელს ივლისში ადგილობრივი თვითმმართველობის  არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ 71 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს 2083 დეპუტატი აირჩია.  თვითმმართველობის არჩევნებზე ინტერესი საკმაოდ დიდი  იყო, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე დამოუკიდ ...

ISFED-ის კვლევის მიხედვით ყველა საკრებულოში შემაშფოთებელი გენდერული დისბალანსია

ISFED-ის კვლევის მიხედვით ყველა საკრებულოში შემაშფოთებელი გენდერული დისბალანსია

‘’სამართლიანმა არჩევნებმა’’ საქართველოს 71 თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს შემადგენლობა შეისწავლა. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში შემაშფოთებელი გენდერული დისბალანსი გამოიკვეთა. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვი ...

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოებში ქალ დეპუტათთა წარმომადგენლობა და გენდერული ბალანსი საქართველოში

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოებში ქალ დეპუტათთა წარმომადგენლობა და გენდერული ბალანსი საქართველოში

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2014 წლის 30 მაისს “საქართველოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ქალ დეპუტატთა წარმომადგენლობისა და გენდერული ბალანსის შესახებ“ კვლევა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციამ საქართველო ...

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის ანალიზი, საერთაშორისო პრაქტიკა (კვლევა)

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის ანალიზი, საერთაშორისო პრაქტიკა (კვლევა)

ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსი არა მარტო პოლიტიკური, არამედ საზოგადოების ფართო წრის განხილვის და დებატების საგანი გახდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები წლების მანძილზე მრავალი პრობლემის წინაშე იდგნენ, მათ შორის, ფინანსური რესურ ...