პრესრელიზები

ISFED სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერებისთვის ახალ პროექტს იწყებს.

ISFED სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერებისთვის ახალ პროექტს იწყებს.

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება” Black Sea Trust-ის მხარდაჭერით იწყებს პროექტს „სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში”.  პროექტის ფარგლებში ხორ ...

არჩევნების დღის შემაჯამებელი შეფასება

არჩევნების დღის შემაჯამებელი შეფასება

ინფორმაცია სადამკვირვებლო მისიის შესახებ   სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2021 წლის 30 ოქტომბერს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურს, 8 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის 5 თვითმმართველ ქალაქსა (თბილ ...

კენჭისყრის მიმდინარეობა და უბნის დახურვის პროცესი

კენჭისყრის მიმდინარეობა და უბნის დახურვის პროცესი

ძირითადი დასკვნები  „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, კენჭისყრის პროცედურებთან დაკავშირებული დარღვევები უფრო მრავალფეროვანი გახდა. დაფიქსირდა ისეთი სახის  ...

კენჭისყრის მიმდინარეობა 16:00 საათისთვის

კენჭისყრის მიმდინარეობა 16:00 საათისთვის

ძირითადი დასკვნები „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლებისგან მიღებული ინფორმაციით, ფიქსირდება უბნის შიგნით ამომრჩეველთა აღრიცხვის ფაქტები, რაც გამოიხატება კომისიის წევრების და უბანზე ყოფნის უფლების მქონე სხვა პირების მიერ კენჭისყრაში მო ...

11:00 - უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი

11:00 - უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი

ინფორმაცია სადამკვირვებლო მისიის შესახებ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (შემდგომში „სამართლიანი არჩევნები“) 2021 წლის 30 ოქტომბერს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურს, 8 მუნიციპალიტეტში, მა ...

ISFED-ის მონიტორინგის მისია 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების მეორე ტურზე

ISFED-ის მონიტორინგის მისია 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების მეორე ტურზე

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურს დააკვირვება იმ 20 მუნიციპალიტეტში, სადაც იმართება მერის მეორე ტური. ორგანიზაცია განსაკუთრებულ აქცენტს გააკეთებს 8 მუნიციპალიტეტზე ...

ISFED-მა 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში წარმოადგინა

ISFED-მა 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში წარმოადგინა

29 ოქტომბერს „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერაშორისო საზოგადოებამ 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების  მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში წარადგინა. ორგანიზაცია მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს ახორციელ ...

სამართლიანმა არჩევნებმა სოციალური მედიის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში წარმოადგინა   

სამართლიანმა არჩევნებმა სოციალური მედიის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში წარმოადგინა  

28 ოქტომბერს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ (ISFED) სოციალური მედიის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში წარმოადგინა, რომელშიც აღწერილია არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისა და მუნიციპალიტეტების მერობის ფეის ...