პრესრელიზები

საარჩევნო უბნების გახსნისა და კენჭისყრის მიმდინარეობის პროცესი

საარჩევნო უბნების გახსნისა და კენჭისყრის მიმდინარეობის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 29 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის განმეორებითი არჩევნების მონიტორინგს 9 საარჩევნო ოლქში ახორციელებს 14 მოკლევადიანი დამკვირვებლის, 9 ოლქის დამკვირვებლისა და 4 მობილურ ...

ISFED საარჩევნო ადმინისტრაციას პრობლემურ უბნებზე შედეგების ხელახალი გადათვლისკენ მოუწოდებს

ISFED საარჩევნო ადმინისტრაციას პრობლემურ უბნებზე შედეგების ხელახალი გადათვლისკენ მოუწოდებს

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღის პროცესი საკმაოდ პოზიტიურად შეაფასა, ვინაიდან კენჭისყრის პროცესთან დაკავშირებული პროცედურული ხასიათის დარ ...

ISFED-ის მიერ საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩვრები

ISFED-ის მიერ საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩვრები

საუბნო კომისიებში “სამართლიანმა არჩევნებმა” 18 საჩივარი წარადგინა. აქედან, 3 შემთხვევაში საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიამ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, რის თაობაზეც საჩივარი იქნა წარდგენილი საოლქო საარჩევნო კომისიებში საუბნო კომისიის თავმჯდომ ...

არჩევნების დღის საბოლოო შედეგები „სამართლიანი არჩევნების“ მონაცემებით

არჩევნების დღის საბოლოო შედეგები „სამართლიანი არჩევნების“ მონაცემებით

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მის ...

ხმის მიცემის და უბნის დახურვის პროცესი

ხმის მიცემის და უბნის დახურვის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. „სამართლიანი არჩევნების“. სადამკვ ...

ამომრჩეველთა აქტივობა 17:00 საათისთვის და უახლესი დარღვევები

ამომრჩეველთა აქტივობა 17:00 საათისთვის და უახლესი დარღვევები

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისი ...

ამომრჩეველთა აქტივობა 12:00 საათისთვის და კენჭისყრის მიმდინარეობა

ამომრჩეველთა აქტივობა 12:00 საათისთვის და კენჭისყრის მიმდინარეობა

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისი ...

უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი თვითმმართველობის არჩევნებზე

უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი თვითმმართველობის არჩევნებზე

უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს ...