პრესრელიზები

უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი

უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 12 ივლისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგს საქართველოს 28 საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის  არჩევნებზე „ს ...

'სამართლიანი არჩევნების' სადამკვირვებლო მისია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე  ტურზე

'სამართლიანი არჩევნების' სადამკვირვებლო მისია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურზე

2014 წლის 12 ივლისს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურზე „სამართლიანი არჩევნები“ მონიტორინგს განახორციელებს საქართველოს ყველა (28) საარჩევნო ოლქში, ხმის პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდის გამოყენებით. „სამართლიანი არჩევნები“ საოლქო სა ...

განმეორებითი არჩევნების დღის საბოლოო შეფასება

განმეორებითი არჩევნების დღის საბოლოო შეფასება

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2014 წლის 29 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის განმეორებითი არჩევნების მონიტორინგი ცხრა საარჩევნო ოლქში განახორციელა 14 მოკლევადიანი დამკვირვებლის, 9 ოლქის დამკვირვებლისა და 4 მო ...

ხმის მიცემისა და უბნის დახურვის პროცესი

ხმის მიცემისა და უბნის დახურვის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 29 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის განმეორებითი არჩევნების მონიტორინგს ცხრა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს 14 მოკლევადიანი დამკვირვებლის, 9 ოლქის დამკვირვებლისა და 4 მობი ...

საარჩევნო უბნების გახსნისა და კენჭისყრის მიმდინარეობის პროცესი

საარჩევნო უბნების გახსნისა და კენჭისყრის მიმდინარეობის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 29 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის განმეორებითი არჩევნების მონიტორინგს 9 საარჩევნო ოლქში ახორციელებს 14 მოკლევადიანი დამკვირვებლის, 9 ოლქის დამკვირვებლისა და 4 მობილურ ...

ISFED საარჩევნო ადმინისტრაციას პრობლემურ უბნებზე შედეგების ხელახალი გადათვლისკენ მოუწოდებს

ISFED საარჩევნო ადმინისტრაციას პრობლემურ უბნებზე შედეგების ხელახალი გადათვლისკენ მოუწოდებს

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღის პროცესი საკმაოდ პოზიტიურად შეაფასა, ვინაიდან კენჭისყრის პროცესთან დაკავშირებული პროცედურული ხასიათის დარ ...

ISFED-ის მიერ საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩვრები

ISFED-ის მიერ საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩვრები

საუბნო კომისიებში “სამართლიანმა არჩევნებმა” 18 საჩივარი წარადგინა. აქედან, 3 შემთხვევაში საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიამ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, რის თაობაზეც საჩივარი იქნა წარდგენილი საოლქო საარჩევნო კომისიებში საუბნო კომისიის თავმჯდომ ...

არჩევნების დღის საბოლოო შედეგები „სამართლიანი არჩევნების“ მონაცემებით

არჩევნების დღის საბოლოო შედეგები „სამართლიანი არჩევნების“ მონაცემებით

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში ახორციელებს. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მის ...